Oljefondet mer enn to år foran skjema

Regjeringen har lagt til grunn at verdien på oljefondet skal være 8.564 milliarder kroner ved inngangen til 2020. Det er passert med solid margin allerede.

Torsdag morgen har verdien på det norske oljefondet ligget og vaket i underkant av 8.650 milliarder kronerDet tilsvarer 1.660.000 kroner pr. innbygger i Norge.Rekordsterke børser, med for eksempel New York-børsen marginalt under all-time high onsdag, bidrar godt.En svak krone har også gjort susen, med dollar rundt 8,4 kroner, euro like under 10 kroner og pundet rundt 11,24 kroner.Opp, opp og oppPå en verdi på 8.648 milliarder kroner er oppgangen siden nyttår på hele 1.138 milliarder kroner.Da regjeringen la frem statsbudsjettet 12. oktober la den til grunn at verdien ved utgangen av året ville være 7.898 milliarder kroner. Og ved utgangen av 2018 har regjeringen lagt til grunn at oljefondet skal ha en verdi på 8.224 milliarder kroner.I statsbudsjettet viser fremskrivingen av oljefondet at det er antatt å ha en verdi på 8.564 milliarder kroner ved inngangen til 2020. Det betyr at oljefondet i øyeblikket ligger drøyt to år foran skjema.Dekker alderspensjoner og mer tilSummerer man utenlandsdelen og innenlandsdelen av pensjonsfondet, er den samlede verdien på statens pensjonsfond nå trolig på rundt 8.885 milliarder kroner, tilsvarende 1,71 millioner kroner pr. innbygger i Norge.Uten sammenligning for øvrig utgjør Folketrygdens fremtidige forpliktelser til alderspensjoner 8.201 milliarder kroner ved utgangen av 2017 og 8.521 milliarder kroner ved utgangen av 2018.