Oljefondet smeller videre opp

Verdien på det norske oljefondet setter stadig nye rekorder.

Onsdag kveld ligger verdien på oljefondet og vaker i overkant av 8.630 milliarder kronerDet tilsvarer 1.660.000 kroner pr. innbygger i Norge.Rekordsterke børser, med for eksempel New York-børsen rundt all-time high, bidrar godt.En svak krone har også gjort susen, med dollar rundt 8,4 kroner, euro like under 10 kroner og pundet rundt 11,24 kroner.Opp, opp og oppPå en verdi på 8.630 milliarder kroner er oppgangen siden nyttår på hele 1.120 milliarder kroner.Da regjeringen la frem statsbudsjettet 12. oktober la den til grunn at verdien ved utgangen av året ville være 7.898 milliarder kroner. Og ved utgangen av 2018 har regjeringen lagt til grunn at oljefondet skal ha en verdi på 8.224 milliarder kroner. Det betyr at oljefondet i øyeblikket trolig ligger rundt to år foran skjema.Dekker alderspensjoner og mer tilSummerer man utenlandsdelen og innenlandsdelen av pensjonsfondet, er den samlede verdien på statens pensjonsfond nå trolig nær 8.800 milliarder kroner.Uten sammenligning for øvrig utgjør Folketrygdens fremtidige forpliktelser til alderspensjoner 8.201 milliarder kroner ved utgangen av 2017 og 8.521 milliarder kroner ved utgangen av 2018.