Oro Negro får kreditor-ja

Det meksikanske riggselskapets kreditorer gir støtte til forslag om å ta opp enda mer gjeld.

Nordic Trustee sendte 5.desember ut en melding på vegne av en obligasjonseierkomité som eier over 50 prosent av det utestående beløpet i riggselskapet Oro Negros gigantiske obligasjonslån som er i mislighold. Totalt utestående er på over 900 millioner dollar. Les også: "Sort gull har blitt til sort hull" Av den fremgikk det at Oro Negro trenger penger til videre drift, samt finansiell og juridisk rådgivning i forbindelse med forhandlingene om en løsning som skal bidra til at selskapet overlever og at obligasjonseierne kan få pengene sine tilbake.Forslaget gikk ut på å ustede et nytt obligasjonslån på inntil 75 millioner dollar, med 25 millioner dollar i første transje.Det foreslåtte lånet vil ha en kupongrente på skyhøye 12 prosent og en løpetid på to år. Det ble opplyst at alle eksisterende obligasjonseiere ville bli invitert til å tegne seg for disse nye obligasjonene på pro-rata basis.Det ble også foreslått at utsteder skal betale kostnadene knyttet til juridisk, finansiell og teknisk rådgivning.For å kunne utstede det nye lånet, måtte det også gjøres endringer i den eksisterende låneavtalen.I den forbindelse skulle det gjøres en skriftlig avstemming over forslaget.Denne uken ble resultatet av avstemmingen klart, og der var der liten tvil. Hele 99,37 prosent stemte for forslaget som dermed ble banket igjennom. I tillegg til mer gjeld, har meksikanerne kjøpt seg enda litt mer tid til å få selskapet ut av gjørmen det nå er i.