Oro Negro har misligholdt gigantgjeld - vil ha mer

Riggselskapet Oro Negro er i forhandlinger med kreditorene for å finne en løsning etter å ha misligholdt gigantlån. Dyre rådgivere gjør at selskapet trenger mer penger.

Det meksikanske riggselskapet Oro Negro plasserte i 2014 to svære obligasjonslån i det norske markedet på totalt 900 millioner dollar, for å finansiere byggingen av flere rigger.Det største lånet på 725 millioner dollar er det største lånet plassert i det nordiske markedet noensinne.Som Hegnar.no omtalte fredag, ble disse restrukturert til et gigantlån på 939.100.566 dollar i april 2016 etter at riggselskapet hadde misligholdt begge. Les også: “Sort gull” har blitt til et sort hull Etter halvannet år med betalingsproblemer, obligasjonseiermøter og stadig nye forslag til restruktureringer og endringer, begjærte først et datterselskap av Oro Negro, og deretter morselskapet selv, seg konkurs for én måned siden.I den forbindelse valgte riggselskapet også å saksøke obligasjonseiernes representant, Nordic Trustee, og det Singapore-baserte holdingselskapet som har fått kontroll over selskapets aksjer, for å «ta grep som har som mål å ødelegge forretningen til Oro Negro Group».Søksmålet er på hele lånets utestående beløp, altså totalt 916.100.517 dollar, tilsvarende 7,6 milliarder kroner.Siden meldingen om søksmålet har det vært stille. Inntil nå.Vil hente mer pengerTirsdag har Nordic Trustee sendt ut en melding på vegne av en obligasjonseierkomité som eier over 50 prosent av obligasjonslånets utestående beløp.Av den fremgår det at Oro Negro trenger penger til finansiell og juridisk rådgivning i forbindelse med forhandlingene om en løsning som skal bidra til at selskapet overlever og at obligasjonseierne kan få pengene sine tilbake.Forslaget går i første omgang ut på å utstede ny obligasjonsgjeld på 25 millioner dollar, men med muligheten for å øke beløpet til hele 75 millioner dollar, tilsvarende 624 millioner kroner.Det foreslåtte lånet vil ha en kupongrente på skyhøye 12 prosent og en løpetid på to år. Alle eksisterende obligasjonseiere vil bli invitert til å tegne seg for disse nye obligasjonene på pro-rata basis.For å kunne utstede det nye lånet, vurderes forslag til endringer i den eksisterende låneavtalen.Gode råd er dyreFor å komme frem til en løsning på den krevende finansielle og operasjonelle situasjonen til Oro Negro har det blitt hyret inn flere eksterne rådgivere, og disse vet utvilsomt å ta seg godt betalt. Det andre forslaget som må godkjennes, i tillegg til ustedelsen av ny gjeld, er at riggselskapet, sammen med Nordic Trustee, skal betale kostnadene til AMA Capital Partners som er Nordic Trustees finansielle rådgiver på vegne av obligasjonseierne, samt det New York-baserte advokatfirmaet Paul Weiss som kommer med juridiske råd til obligasjonseierkomiteen.I tillegg foreslås det at riggselskapet skal bistås av en teknisk konsulent som vil komme råd relatert direkte til driften.AMA har en 12 måneders kontrakt med Nordic Trustee med virkning fra 1. juli i år, og tar en månedlig avgift på 125.000 dollar, samt en restruktureringsavgift på 5 millioner dollar, tilsvarende 42 millioner kroner, ved en vellykket restrukturering.Avtalen innebærer at den månedlige avgiften kan trekkes fra restruktureringsavgiften. I tillegg skal rådgiverens utlegg dekkes med opptil 25.000 dollar. Ved utgangen av november hadde AMA kostet Nordic Trustee 632.600 dollar, eller om lag 5,3 millioner kroner.Advokatfirmaet Paul Weiss har en standardrate for bruk av partnere på opptil 1.470 dollar timen, noe som tilsvarer en stiv timepris på over 12.000 i norske kroner.20. oktober hadde advokatfirmaet kostet obligasjonseierkomiteen hele 1.076.358 dollar, tilsvarende nær ni millioner kroner, siden det ble hyret inn 15. mai 2017.Den tekniske konsulenten jobber på timesbasis ved behov og krever en betaling på 1.000 dollar pr time. Oro Negro skal, sammen med datterselskapene sine, være ansvarlig for at rådgiverne får betalt i henhold til avtalen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker