Overtegning i Seabird

Seabirds reparasjonsemisjon ble overtegnet.

Seabirds reparasjonsemisjon på inntil 50 millioner aksjer ble overtegnet. Ifølge en børsmelding ble det tegnet for 62 millioner aksjer til kurs 10 øre per stykk.Det ventes at aksjene blir fordelt 20. desember.ABG Sundal Collier og Arctic Securities var tilretteleggere.