Polaris Media forlenger lån

Nedbetalingsplanen endret.

Polaris Media har med virkning fra dags dato endret lånevilkårene hos Sparebank1 SMN, går det frem av en børsmelding.Polaris Media har per 4. kvartal 2017 et lån i banken på 209 millioner kroner.Lånets løpetid og nedbetalingsplan er endret med bakgrunn i en solid balanse og god likviditet.Gjeldende vilkår har vært kvartalsvise avdrag på åtte millioner kroner frem til forfall i 3. kvartal 2024.De nye vilkårene gir avdragsfrihet fra og med 2. kvartal 2018 til og med 3. kvartal 2020.Deretter betales 4,9 millioner kroner i kvartalsvise avdrag frem til ny forfallsdato i 4. kvartal 2030. Renten er uendret.Polaris Media er uendret på 18 kroner i onsdagens handel på Oslo Børs.