«Premie til mor» ga skattesmell på 78 millioner

Oljeselskapet Chevron leverte en ordknapp selvangivelse etter å ha flyttet et milliardlån fra USA til Norge. Det utløste skattesmell.

Foto: AP

I fem år på rad gikk oljeselskapet Chevron under Skatteetatens radar med en ordknapp selvangivelse.Totalt fikk selskapet redusert skatteregningen med 60 millioner kroner, med «Premie til mor» som eneste forklaring, skriver DN.Ifølge avisen må selskapet nå etterbetale et fradrag, som aldri skulle vært gitt, ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.I tillegg må selskapet ut med 18 millioner kroner i tilleggsskatt fordi de unnlot å opplyse godt nok om hva fradraget gjaldt, skriver DN.I dommen konstaterer lagmannsretten at «premie til mor» var ufullstendige opplysninger, og at selskapet «måtte forstå at det var tale om eit frådrag som reiste eit tvilsamt skatterettsleg spørsmål, og at løysinga på spørsmålet sto heilt sentralt for utfallet av likninga».Daglig leder i Chevron Scandinavia, Siri Njøs Vang, ønsket ikke å kommentere tapet til DN.