Propr leverer bedre drift

Resultatet er fortsatt negativt. 

Børs

Propr som ble etablert i januar i fjor, og er en tjeneste som tilbyr meglerfritt boligsalg kom ut med rapporten for tredje kvartal rett før jul. Ifølge rapporten falt inntektene til 2,14 millioner kroner i 3. kvartal, fra 3,52 millioner kroner i det foregående kvartalet.Lavere kostnader gjorde imidlertid at driftsresultatet økte til minus 7,5 millioner kroner i kvartalet, fra minus 8,1 millioner kroner i årets andre kvartal.Selskapet satt igjen med et resultat etter skatt på minus 8,3 millioner kroner, mot minus 8,1 millioner kroner i 2. kvartal. Selv om resultatet faller noe, økte antallet transaksjoner med 36,6 prosent fra andre kvartal.- Det er svært positivt i et lunkent boligmarked, og viser at Propr.no begynner å bli en kjent aktør i markedet, skriver daglig leder Kjetil Eriksson i rapporten. 

propr
boligsalg
Nyheter
Børs