Protector-sjefen overfører til barna

Administrerende direktør Sverre Bjerkeli tar grep.

Sverre Bjerkeli, Protector Forsikring. Foto: Finansavisen
Børs

I forbindelse med arveoppgjør knyttet til administrerende direktør Sverre Bjerkeli og hans to barn er ifølge en melding eiendomsretten til 50 prosent av aksjene i Hvaler Invest AS overført til hans barn, som etablerer hvert sitt selskap Djupeklo Invest AS og Fjellhammer Invest AS.Administrerende direktør har gjennom en A-aksje kontrollerende stemmerett over alle aksjer. Ingen aksjer vil bli solgt i forbindelse med endringen, heter det.

protector forsikring
sverre bjerkeli
Nyheter
Børs