Rentedommen er klar

Den europeiske sentralbanken (ECB) leverer varene (utvidet).

Michael Probst
Børs

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten på null.Den marginale innskuddsrenten blir stående på minus 0,40 prosent, mens den marginale utlånsrenten holdes på 0,25 prosent.Dette er i tråd med konsensus.ECB venter fortsatt at rentene vil holde seg på dagens nivåer i lengre tid, og mye lenger enn horisonten for obligasjonskjøp.Banken fastholder at obligasjonskjøpsprogrammet trappes ned til 30 milliarder euro i måneden fra januar frem til september eller lenger ved behov, og i alle tilfeller frem til ECB ser en varig justering i inflasjonsbanen som er i tråd med målet (på 2,0 prosent).Sentralbanken gjentar også at den står klar til å øke programmet i størrelse og/eller varighet om utsiktene blir mindre gunstige, eller om finansielle forhold blir inkonsistente med en utvikling mot den varige justeringen av inflasjonsbanen.I null om et år?Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets registrerte ingen nye signaler torsdag.- ECB overrasket ingen ved å holde seg til oktober-planen på møtet i dag, til tross for sterkere vekstprognoser. Vi tror nettokjøpene av verdipapirer (APP) vil bli trappet ned til null i løpet av 4. kvartal 2018. I 2. kvartal 2019 tror vi det økonomiske oppsvinget har kommet langt nok til at ECB hever innskuddsrenten, og i 3. kvartal vil negative eurosone-renter trolig bli historie, med heving av både innskudds- og refirenten, skriver hun i en oppdatering.NedtrappingSjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets ventet seg før ECB-møtet ingen større nyheter som ville bevege markedet mye.- Men vi vil trolig få litt mer detaljer om verdipapirkjøpene fremover. Mest sannsynlig vil ECB indikere at kjøpene av selskapsobligasjoner i liten grad berøres, mens kuttene i kjøpene fra 60 til 30 milliarder euro i måneden i all hovedsak blir tatt gjennom mindre kjøp av statsobligasjoner, skrev han torsdag morgen.Euroen har styrket seg marginalt mot dollar i kjølvannet av ECB-dommen.

rente
rentedom
ecb
mario draghi
Nyheter
Børs