Sbanken og Evry inngår avtale

Sbanken (tidligere Skandiabanken) og Evry har inngått en stor femårig avtale.

Børs

Sbanken (tidligere Skandiabanken) og Evry har inngått en femårig avtale på om lag 300 millioner kroner, hvor Evry i tillegg til leveranse av banktjenester skal levere neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger. Avtalen omfatter også fremtidig samarbeid for «open bankin»g og innovasjon.Gjennom Evrys open banking-plattform oppfyller Sbanken kravene i betalingstjeneste-direktivet (PSD2), som pålegger bankene å gi autoriserte tredjeparter tilgang til deres kontosystemer, slik at kundene også kan benytte andre tilbydere av betalingstjenester. Sbanken og deres eksterne tjenesteleverandører får også et fundament for å konkurrere i markedet for finansielle tjenester som åpner seg, heter det i meldingen.– Bank blir stadig mer teknologidrevet, og vi i Sbanken ønsker å fortsette å utfordre kundene og oss selv med nye konsepter. Vi brenner for å skape de beste løsningene for våre kunder som gjør dem i stand til å ta smarte økonomiske valg. For at Sbanken skal holde seg i forkant av den raske utviklingen, er det viktig for oss å ha et langsiktig samarbeid med en aktør som Evry, som gir oss en skalerbar teknisk plattform. Med en bransje i endring er det avgjørende for oss å se på samarbeidet som et partnerskap fremfor et leverandørforhold, og kunne utvikle oss sammen med en aktør som har omfattende kunnskap om banksektoren og satser stort på ny teknologi og områder som open banking, sier Christoffer Hernæs, Chief Digital Officer i Sbanken. – Sbanken har i mange år hatt de mest fornøyde bankkundene og er kjent for sine brukervennlige løsninger. Det er en stor tillitserklæring at Sbanken ønsker å videreføre samarbeidet med Evry og utvide dette ytterligere, med både neste generasjon kjernebank- og betalingsløsninger og vår open banking plattform. Samlet vil dette gi Sbanken et solid fundament for å utvikle nye tjenester til sine kunder, og muliggjøre deres ambisjon om å tilby de beste løsningene for kundene. Fra Evrys side er vi stolte over å være samarbeidspartner for Sbanken i en spennende tid framover, sier Wiljar Nesse, konserndirektør, i Evry Financial Services.Som en del av avtalen skal Evry også levere hele verdikjeden for korttjenester. Avtalen utvides også med Evrys lånesystemer for nedbetalingslån.

sbanken
evry
Nyheter
Børs