Selger Solvang-aksjer for 36 millioner

Stensland-familien selger Solvang-aksjer for 36 millioner kroner.

Solvang - bilde fra selskapets hjemmesider

AS Clipper, primærinnsider i Solvang ASA, har i dag avtalt å erverve 1.086.576 aksjer i Solvang (som representerer 4,41 prosent av aksjene og stemmene i Solvang) til 33,00 kroner per aksje i kontantoppgjør. Etter transaksjonen eier AS Clipper 10.277.332 aksjer i Solvang (som representerer 41,69 prosent av aksjene og stemmene i Solvang).Selgerne i transaksjonen er Michael Steensland-Brun (981.201 aksjer, tilsvarende 3,98 prosent av stemmene og aksjene i Solvang), Menne Steensland (72.875 aksjer, tilsvarende 0,30 prosent av stemmene og aksjene i Solvang) og Melanie Tone Gotteberg Steensland (32.500 aksjer, tilsvarende 0,13 prosent av stemmene og aksjene i Solvang). Etter transaksjonen eier ingen av selgerne noen aksjer i Solvang direkte. Michael Steensland-Brun er styreleder i Solvang og primærinnsider.Selgerne og selskapene AS Audley, AS Straen, Barque AS, Corneliussen Invest AS og Unity Invest AS er nærstående av AS Clipper som følge av forpliktende samarbeid. AS Clipper med nevnte nærstående personer/selskaper eier etter transaksjonen samlet 19.322.330 aksjer (som representerer 78,38 prosent av aksjene og stemmene i Solvang). Unity Invest AS vil ved og forutsatt gjennomføring av Unity Invest AS' pågående frivillige tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Solvang, erverve til sammen 22.539.608 aksjer i Solvang (som representerer 91,43 prosent av aksjene og stemmene i Solvang) som eies av konsortiet (som definert i Unity Invest AS' melding den 13. november 2017).I henhold til investeringsavtalen inngått mellom AS Clipper, Unity Invest AS og de øvrige medlemmene av konsortiet i forbindelse med Unity Invest AS' pågående frivillige tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Solvang, vil aksjene som omfattes av transaksjonen bli overført til Unity Invest. Som følge av transaksjonen vil aksjene som eies av selgerne overføres til AS Clipper, som vil overta investeringsforpliktelsen i Unity Invest AS fra selgerne i henhold til Investeringsavtalen. Selgerne vil følgelig tre ut av konsortiet, heter det i en børsmelding.