Ser fare for kraftig børskorreksjon

Investorene er blitt mer bekymret for det norske aksjemarkedet enn tidligere. 

AP Photo

Danske Capitals Norsk investorbarometer viser at forventningene til avkastning på norske aksjer er rekordlave, skriver DN. – De siste årene har investorene ikke sett for seg en kraftig korreksjon, men nå ser de faren for det, sier leder for norske renter i Danske Capital, Jacob Børs Lind.Han mener det er tydelig at investorene er blitt mer bekymret for det norske aksjemarkedet enn tidligere. 2 prosent av investorene ser det som svært sannsynlig med et kraftig kursfall på Oslo Børs de neste 12 månedene.  I forrige undersøkelse i juni var det bare én prosent som trodde det samme.– De lave forventningene kan skyldes at aksjemarkedet har gått svært bra en god stund nå, så det er mulig at investorene ser for seg at det er et lite toppunkt og at det må komme en korreksjon, sier Børs Lind til DN.