Solgte Middelthuns gate 29 for 1,27 milliarder

Entra har solgt Middelthuns gate 29 til et selskap satt opp av NRP, går det frem av en børsmelding. Eiendomsverdien er satt på 1,27 milliarder kroner, tilsvarende en premie på syv prosent sammenlignet med bokført verdi i Entras regnskaper per 30. september 2017.Salget ventes gjennomført 28. desember 2017.Videre har Entra solgt Tungasletta 2 i Trondheim.Her er eiendomsverdien satt på 180 millioner kroner, tilsvarende en premie på åtte prosent mot bokført verdi. GGjennomføring av salget ventes å skje 31. januar 2018.