Solstad Farstad får forlengelse og kontrakt

Solstad Farstad har mottatt en forlengelse fra Petrobras i Brasil på om lag ett år for "Far Swift", der kontrakten nå løper til fjerde kvartal 2018, gpr det frem av en melding torsdag.Rederiet har også mottatt en ny kontrakt fra Statoil for "Normand Skipper", for en periode på fire måneder pluss to tomånedersopsjoner, med oppstart i midten av april 2018.