Statoil utøver riggopsjon

Statoil utøver opsjon på Odfjell Drilling-rigg.

Deepsea Bergen - Foto: Odfjell

Statoil tildelte i mai Odfjell Drillings Deepsea Bergen en ny borekontrakt. Den originale kontrakten inkludert én brønn, pluss opsjoner på fire ganger tre brønner.Odfjell Drilling melder i dag at Statoil har utøvd den første av fire opsjoner. Denne er juster til to brønner med en estimert varighet på 75 dager.Oppstart er beregnet til 1./2. kvartal 2018 rett etter at boreprogrammet for OMV er fullført.