Storaksjonærer vil kjøpe Dof Subsea-obligasjoner

Ønsker å kjøpe for 60 millioner kroner.

27. november sendte Dof Subsea ut en innkalling til et obligasjonseiermøte blant investorene i det utestående lånet DOFSUB07.Av innkallingen fremgikk det at det er ventet lavere inntekter enn tidligere antatt, og at den kortsiktige kontantstrømmen vil være negativ. Videre vil en nedgang på 10-15 prosent i Dof Subseas Ebitda i 2017, 2018 og 2019, føre til at selskapet har behov for mer kapital, samt lettelser i lånebetingelsene.Mandag kveld melder selskapet at, betinget av at forslagene blir godkjent av obligasjonseierne, vil visse aksjonærer, inkludert hovedaksjonæren, lansere et frivillig tilbud om å kjøpe obligasjoner i det nevnte lånet for 60 millioner kroner til 100 prosent av par. Totalt utestående beløp er 508 millioner kroner pr i dag. Dersom betingelsen oppfylles, vil det bli kjøpt obligasjoner på en pro rata basis blant alle obligasjonseierne som ønsker å selge i forbindelse med tilbudet, opplyses det.Tilbudet vil bli lansert senest 15. desember, og da vil det også kommer mer informasjon, skriver offshorerederiet i meldingen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også