Storebrand får overta Silver

Storebrand Livsforsikring AS får overta Silvers kunder.

Finanstilsynet har i dag truffet vedtak der Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon gis samtykke til løsningsforslaget for Silvers kunder og overføring av fripoliser med investeringsvalg gjennom en porteføljeoverdragelse til Storebrand Livsforsikring AS.Vedtaket kommer i forlengelsen av at det 11. desember 2017 ble kjent at kundene i Silver har godkjent løsningsforslaget etter kriterier fastsatt avadministrasjonsstyret.Overdragelse av de forsikringskontraktene i Silver som ikke omfattes av porteføljeoverdragelsen forutsetter eget vedtak fra Finanstilsynet som forventes avgitt i forbindelse med gjennomføringen av transaksjonen.Den samlede transaksjonen forventes gjennomført i løpet av januar/februar 2018.