Storm Real Estate har fått flere leietakere

Etter å blitt hardt rammet av å miste sin største leietaker, jobber Storm Real Estate hardt for å fylle tomrommet. Det er i ferd med å betale seg. 

Børs

Storm Real Estate mistet tidligere i år sin hovedleietaker Gazprom da leieavtalen for største delen av Gasfield-eiendommen i Moskva løp ut 31. mai.Dermed sto selskapet igjen med kun 20 prosent utleid areal i det som nå er selskapets eneste eiendom i Russland etter at det solgte en kontorbygning i St. Petersburg i 2015.I forbindelse med kvartalspresentasjonen 10. november kunne selskapet opplyse om at det hadde kommet opp i 32 prosent utleid areal etter intens jobbing.«Selskapet har avholdt over 200 visninger i 2017, og er i kontinuerlige forhandlinger med potensielle leietagere», het det i presentasjonen. I en børsmelding sendt ut fredag kan selskapet melde at det har inngått ytterligere seks leieavtaler på totalt 1.706 kvadratmeter siden da. Siden hovedleietaker forlot bygningen, har selskapet inngått 18 nye avtaler på totalt 3.016 kvadratmeter, noe som tilsvarer 34 prosent av arealet som ble ledig etter at hovedleietakeren takket for seg.Utleiegraden er dermed oppe i 47 prosent.Pr dag er utleienivåene på rundt 20.000 russiske rubler pr kvadratmeter inkludert opex og mva, opplyses det.Videre opplyser selskapet at det opplever god interesse fra nye potensielle leietakere som setter pris på bygningens beliggenhet, standard og parkeringsfasiliteter."Selskapet vil kunngjøre signering av nye kontrakter når det inngås avtaler av materiell karakter", heter det avslutningsvis i meldingen. 

storm real estate
russland
eiendom
utleie
Nyheter
Børs