Suksessforvalter: Her kan du doble pengene dine

Børs

Forvalter Martin Mølsæter i aksjefondet First Generator har funnet frem til to doblingskandidater. Ifølge DN kommer det frem i rapport fra aksjeplukkeren.First Generator var nylig med på en emisjon i Thin Film Electronics, og har (ikke uventet) stor tro på aksjen fremover.- Vi tror dette er en 100 prosent+ kandidat for 2018. Selskapet er eksponert mot tags som klistres på konsumprodukter og som kan kommunisere med konsumenters mobiltelefoner gjennom mobile-pay teknologien, skriver Mølsæter, ifølge DN.Den andre doblingskandidaten i Mølsæters portefølje er containerrederiet MPC Container Ships. Denne aksjen beskrives også som et 100 prosent+ case for 2018.I skrivende stund omsettes de to aksjene for henholdsvis 2,10 kroner (+4,48 prosent) og 50 kroner (+2,04 prosent).

børs
martin mølsæter
first generator
thin film electronics
mpc container ships
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse