Sunnmøring kan få fem milliarder ved å selge halve rederiet

Fergekjempen Color Line kan være i spill. Olav Nils Sundes familieselskap, O.N. Sunde, åpner for å selge seg under 50 prosent og ta rederiet på børs.- Det er snakk om en sondering i denne omgangen, det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om børsnotering, sier Olav Nils Sundes nære medarbeider Bjørn Paulsen, til Finansavisen. Paulsen sitter i styrene både i O.N. Sunde og i Color Group.Dermed er det reaksjonene i finans- og investormarkedene, og hvilken pris eierne kan få, som langt på vei vil avgjøre om rederiet går på børs igjen etter at Olav Nils Sunde tok det privat etter å ha kjøpt B. Skaugen-gruppens aksjer i Color Line på 90-tallet.Om selskapet skal prises basert på EBITDA blir det naturlig å sammenligne med børsnoterte cruiserederier. Ifølge Finansavisen handles Royal Caribian Cruises, Carnival og Norwegian Cruise Line pr. i dag til 12,5, 11,6 og 11,2 ganger EBITDA i USA. Det gir et intervall på 11-12 ganger EBITDA.En kalkulasjon basert på siste 12 måneders rullerende EBITDA for Color Group gir 1.179 millioner. Multiplisert med en 11-12 EBITDA-multippel gir det et intervall på 13-14 milliarder kroner, skriver Finansavisen.Korrigert for netto rentebærende gjeld på rundt 3,6 milliarder kroner vil det prise Color Line i området 9,5 til 10,5 milliarder kroner.Spørsmålet blir om selskapet skal noteres på Oslo Børs eller i USA.