Sveaas jakter fortsatt alternativer for Norske Skog

Eivind Yggeseth
Børs

12 dager har gått uten at det er blitt meldt om noen fremgang i prosessen med å melde oppbud i Norske Skog, skriver DN.Selskapets største aksjonær og styreleder, Christen Sveaas, ønsker ikke å svare i detalj på hva selskapet og styret arbeider med. Men han slår fast at det fortsatt jobbes med å lete etter en løsning som kan redde det børsnoterte konsernet fra konkurs.– Styret i Norske Skogindustrier asa arbeider med å se om det er noen alternativer som fortsatt kan redde morselskapet, sier Sveaas til DN.Selskapets aksjonærer risikerer å tape alt dersom det børsnoterte konsernet går konkurs. I tillegg ligger de usikrede långiverne an til å få lite eller ingenting ved et slikt utfall.– Før vi eventuelt begjærer oppbud må vi være 100 prosent sikre på at alle alternativer er utprøvd og diskutert. Det er kanskje ikke spesielt sannsynlig, men det vår plikt å gjøre denne jobben, sier Sveaas til avisen.

christen sveaas
norske skog
oppbud
Nyheter
Børs