Targovax passerte første hinder

Targovax-studie har passert første uavhengige sikkerhetsgjennomgang.

Targovax melder at deres ONCOS-102-studie for behandling av melanoma og mesothelioma har passert første uavhengige sikkerhetsgjennomgang, med henholdsvis fire og tre pasienter. Det skjer uten merknader.Det anbefales at begge undersøkelsene fortsettes.


Les også