Telenor kjøper egne aksjer

Telenor har kjøpt egne aksjer.

telenor
Børs

Telenor har ifølge en melding kjøpt 131.851 egne aksjer til snittkurs 178,19 kroner.Selskapet eier etter dette 8.638.593 egne aksjer.Transaksjonen er relatert til tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, som offentliggjort av Telenor 17. juli 2017.

telenor
aksjer
Nyheter
Børs