TGS med ny Egypt-undersøkelse

TGS-NOPEC Geophysical Company og Schlumberger går i gang med undersøkelser utenfor Egypt.

TGS-NOPEC Geophysical Company og Schlumberger melder om et nytt 2D seismisk prosjekt utenfor Egypt.Undersøkelsen er på 10.000 km og starter opp i midten av desember. Det ventes at den fullføres sent i 1. kvartal 2018.Prosjektet er del av en avtale med South Valley Egyptian Petroleum Holding Company (GANOPE) hvor Schlumberger og TGS har eksklusive multiklient-rettigheter i minst 15 år.