Tidenes emisjonsår på børsen

Aldri har det blitt hentet så mye frisk kapital på børsen som i år. Tor Olav Trøim har bidratt solid.

Tidligere rekordår for både aksjer og obligasjoner er allerede passert, skriver Oslo Børs fredag morgen.Hittil i år er det samlede emisjonsvolumet i aksje- og obligasjonsmarkedet 403 milliarder kroner. Det er 47 milliarder, eller 13,2 prosent, over fjoråret - som også var et rekordår.Rekorden i aksjemarkedet fra 2010 ble passert i forrige uke, og så langt i år er 62 milliarder kroner i ny egenkapital hentet gjennom aksjeemisjoner.Men mesteparten av kapitalen er reist i obligasjonsmarkedet, det vil si fremmedkapital.Hele 341 milliarder kroner er hentet hittil i år gjennom notering av nye lån og utvidelser av eksisterende lån. Dette er 20 milliarder kroner mer enn i hele 2016.21 debutanterMange børsnykommere har ifølge børsen trukket emisjonsvolumet i aksjemarkedet til nye høyder.21 nye selskaper har debutert på børsens markedsplasser i 2017, som er det høyeste antallet siden 2007.Årets nykommere har hentet 10,5 milliarder kroner i forbindelse med børsnoteringer (IPO-er), mens 9,6 milliarder kroner er reist i etterkant.Evry og SpareBank 1 Østlandet har gjennomført årets største IPO-plasseringer på hhv. 3,8 og 2,3 milliarder kroner.Borr årets størsteSærlig Borr Drilling, Northern Drilling og MPC Container Ships trekker opp emisjonsvolumet etter IPO.Borr Drillings rettede emisjon på 5,2 milliarder kroner er årets største egenkapitalplassering.Merkur Market-selskapet MPC Container Ships har hentet 2,1 milliarder kroner gjennom to emisjoner, hvorav den siste er tidenes største plassering på Merkur Market.Banker, kommuner, foretaksobligasjoner og grønne obligasjoner sørger for ny rekord for obligasjonsmarkedet i 2017.Fjorårets emisjonsvolum på 321 milliarder kroner ble passert tidlig i desember.Hele meldingen her.