To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

Børs

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Ekornes og Schibsted A mens American Shipping Company får en salgsanbefaling.- Ekornes viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig, stigende trendkanal. Aksjer i stigende trender på Oslo Børs steg i perioden 1996 til 2015 i snitt 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt. Aksjen har god støtte ved 111 kroner. På opppsiden ligger det motstand ved 121-124 kroner, og et brudd opp gjennom dette nivået vil utløse et kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Det er ikke registrert innsidehandler i selskapet siden februar i år, da flere styremedlemmer kjøpte aksjer. Aksjen er dermed nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Schibsted ser. A viser ingen klar trend, men har brutt opp gjennom det tidligere motstandsnivået ved 226 kroner. Dette åpner for videre oppgang. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Torry Pedersen solgte 3.000 aksjer 4. november, og selskapet er dermed negativt på innsidehandler. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- American Shipping Company ligger i en fallende trendkanal. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorer er avtagende. Videre nedgang innenfor trenden indikeres. Kursen har brutt det tidligere støttenivået ved 20,20 kroner, noe som bekrefter den fallende trenden. Det er nå lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
ekornes
schibsted
american shipping company
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse