To kjøpsanbefalinger – én salgsanbefaling

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Solon Eiendom og Axactor mens Norwegian får en salgsanbefaling.- Kursen i Solon Eiendom har siden mars stort sett holdt seg mellom 17 og 19 kroner, og en rektangelformasjon er dannet. Tidligere i desember gikk kursen over motstandsnivået, og det ble utløst et kjøpssignal fra rektangelformasjon. Positiv volumbalanse og positivt momentum styrker aksjen videre, og sammen med bruddet opp fra den horisontale utviklingen, viser dette at optimismen blant investorene er økende. Ved reaksjoner tilbake er det god støtte ved 19 kroner, mens det ligger noe motstand rundt 25 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Axactor aksjer har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal, og samtidig opp gjennom motstanden i en dobbel-bunn-formasjon. Dette indikerer mer optimisme rundt aksjen, som har støtte ved 2,75 kroner, og motstand rundt 3,10 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandel etter styremedlem Beate Nygardshaug har kjøpt aksjer i selskapet siste uke, og gjør at aksjen samlet anses svakt positiv. Vurdering: Svak kjøpskandidat, skriver Investtech.- Norwegian Air Shuttle utviklet seg negativt på onsdag og falt 3,5 prosent til en sluttnotering på 174,70 kroner. Aksjen er fortsatt i en fallende trendkanal, og den negative volumutviklingen svekker aksjen ytterligere. Høyt volum på nedgang indikerer at usikkerheten er økende og at mange investorer går ned i pris for å bli kvitt aksjene sine. Aksjen tester nå støtten ved 173 kroner på middels lang sikt. Dette kan gi en kortsiktig reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom dette nivået vil være et salgssignal. Fallende trendkanal, og negativ volumutvikling gjør at aksjen anses teknisk negativ. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.