Utøver opsjon - aksjen stiger bratt

Aqua Bio Technology får aksjeløft etter oppkjøp med oppgjør i aksjer. 

Børs

Aqua Bio Technology opplyser i en børsmelding fredag at det utøver opsjonen for kjøp av selskapet Scandiderma AS.Opsjonen utøves på nærmere betingelser som er gjenstand for sluttforhandlinger, opplyses det.Dersom transaksjonen gjennomføres vil kjøpesummen initielt bestå av 693.998 aksjer i Aqua Bio Technology til 10 kroner pr stykk, etterfulgt av et variabelt suksesshonorar på mellom 0 og 18 millioner kroner.Suksesssshonoraret er basert på oppnådd omsetning av hudpleieserien som Scandiderma eier rettighetene til, frem til utgangen av 2018. Det vil bli gjort opp med to tredjedeler i ABT-aksjer og én tredjedel i kontanter.Selskapet venter at betingelsene for gjennomføring av transaksjonen vil være avklart i løpet av januar. 

aqua bio technology
oppkjøp
Nyheter
Børs