Veidekke skal bygge boliger på Ås

Veidekke Entreprøenør har solgt 51 av 66 boliger i et prosjekt som skal være helt ferdig sommeren 2019. 

Veidekke Entreprenør har fått et oppdrag av Nordbyveien 74 AS om å bygge 66 boliger er med parekringsanlegg og et næringslokale i Ås Kommune. Det presiseres at det ligger nært Ski sentrumKontrakten er en totalenterprise og det opplyses at den verdsettes til 134 millioner kroner ekskludert mva. Oppdraget innebærer bygging av én-, to-, tre- og fireroms leiligheter fordelt på to byggetrinn.Veidekke skriver i meldingen at prosjektet som har fått navnet Grenselunde, har blitt godt mottatt i markedet og 51 av de 66 leilighetene allerede er solgt. Ferdigstillelse og innflytting planlegges fra høsten 2018 og videre mot vår/sommer 2019 for de siste boligene.