Veidekke skal bygge skole

Veidekke skal bygge i Skaun.

Veidekke Entreprenør er tildelt kontrakt av Skaun kommune for bygging nye Skaun ungdomsskole, går det frem av en melding torsdag.Kontrakten har verdi på 233 millioner kroner.Byggingen av skolen starter i februar, med planlagt overlevering primo oktober 2019. Deretter skal Veidekke rive dagens ungdomsskole, og innen juni 2020 ferdigstille den delen av utomhusanlegget som i dag utgjør eksisterende skole og tilhørende arealer.