Viking Supply Ships får godkjent restrukturering

Offshorerederiet skaffer seg pusterom til 2020.

Det Christen Sveeas-dominerte offshorerederiet Viking Supply Ships har flere gangen utsatt publiseringen av rapporten for tredje kvartal.Årsaken er at rederiet har vært i kompliserte og langvarige forhandlinger med sine viktigste långivere om en restrukturering.Tirsdag kan rederiet melde at det har fått støtte for restruktureringsforslaget fra alle senior långivere. Gitt at långivernes kredittkomiteer godkjenner forslaget, ventes det at den finansielle restruktureringen vil fullføres innen kort tid, fremgår det av meldingen. KapitalbehovForslaget er å hente inn 120 millioner svenske kroner i en rettet emisjon der Christen Sveaas, som eier 75,3 av aksjene i rederiet gjennom investeringsselskapet Kistefos, har gjort det klart at selskapet vil stemme for emisjonen og at det vil tegne seg for sin pro-rata andel, samt garantere for resten av emisjonen. I tillegg vil det bli innført betydelig reduksjoner av renter og avdrag i en periode frem til første kvartal 2020. Nå som restruktureringen ser ut til å gå etter planen, venter rederiet å legge frem kvartalsrapporten den 18. desember. Vikings aksjekurs fikk et kraftig løft på børsen i Stockholm tirsdag og var på et tidspunkt opp over 18 prosent før handelen ble pauset i påvente av nyheter.Etter meldingen om at rederiet får støtte av långiverne, åpnes handelen igjen med et brak.Aksjen skyter opp nesten 70 prosent umiddelbart, før den faller noe tilbake igjen. Rett før kl. 13 er aksjen opp snaut 54 prosent. Tre av åtte i opplagViking Supply Ships har fem ankerhåndteringsfartøy i spotmarkedet i den britiske delen av Nordsjøen.Etter at det ble besluttet å legge det 2010-bygde ankerhåndteringsfartøyet «Loke Viking» i opplag i oktober, ligger totalt tre av rederiets ankerhåndteringsfartøy i bøyen.De som er i aktivitet har imidlertid dratt nytte av den siste tids rateøkning. Les: Værvindu gir ratedobling i NordsjøenIngen av Vikings fem forsyningsskip er i drift.


Les også