Vil selge valuta for 900 mill. dagen

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 900 millioner kroner hver dag i januar.

Børs

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 900 millioner kroner hver dag i januar 2018, går det frem av en melding fra Norges Bank.Norges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljeverksemda (SDØE). Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsverksemda overstiger det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Bank selger den resterende valutaen i markedet.Dersom netto kontantstrøm fra petroleumsverksemda ikke er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, vil det måtte overføres valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken. Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE. Dette er en oppgave Norges Bank gjør på vegne av staten, heter det.

norges bank
Nyheter
Børs