Wilson betaler utbytte

Styret i Wilson har besluttet å betale utbytte på 0,50 kroner per aksje. 

Foto: Hentet fra Wilsonship.no
Børs

Styret i Wilson ASA har besluttet å utbetale utbytte for regnskapsåret 2016 på 0,50 kroner per aksje, ifølge en melding.Styrets vurdering er at det er forsvarlig å utbetale et utbytte på bakgrunn av bedret økonomisk utvikling og styrket likviditet i selskapet, opplyses det. Wilson ASA fikk et resultat etter skatt på 2,2 millioner euro i 3. kvartal 2017, mot minus 2,4 millioner euro i samme periode året før. 

wilson
utbytte
shipping
Nyheter
Børs