250.000 nye jobber i USA

Privat sysselsetting mye sterkere enn ventet.

Børs

Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 250.000 personer i desember, viser tall fra ADP Employer Services.Konsensus pekte ifølge vår makrokalender mot 190.000 nye jobber.November-tallet ble nedjustert fra 190.000 til 185.000.Les mer her.Månedens viktigsteADP-tallene blir sett på som en viktig indikator for utviklingen i de offisielle arbeidsmarkedstallene, «non-farm payrolls», som publiseres i morgen.Konsensus før arbeidsmarkedsrapporten er ifølge vår makrokalender at 188.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i desember. Det vil i så fall være ned fra 228.000 i november.Ledighetsraten ventes uendret på 4,1 prosent.

adp
sysselsetting
usa
arbeidsmarkedsrapport
Nyheter
Børs