Aker BP vil øke utbytte

Mandag er kapitalmarkedsdag for Aker BP. Selskapet oppdaterer markedet.

Aker BP foreslår å øke utbytte for 2018 til 450 millioner dollar, går det frem av en melding fra selskapet i forbindelse med kapitalmarkedsdagen mandag.Selskapet har klare ambisjoner om å øke utbytteutbetalingene de kommende årene med 100 millioner dollar årlig til 2021.- Vi er godt posisjonert for videre vekst (..). Vår finansielle posisjon er styrket. Vi foreslår å øke utbyttet for 2018 til 450 millioner dollar, og har en klar ambisjon om å øke utbytte ytterligere i de kommende årene med 100 millioner dollar årlig til 2021, sier Aker BPs administrerende direktør Karl Johnny Hersvik, ifølge meldinen.AmbisjonerAker BP har som ambisjon å oppdage 250 millioner fat netto oljeekvivalenter i perioden mellom 2016 og 2020. Dette er uendret fra tidligere ambisjonsnivå.I 2018 venter selskapet å bore 12 letebrønner, med nettoestimat på mellom 50 og 150 millioner fat oljeekvivalenter.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker