Aksjetsunami kan gi kurskollaps

Markedet har sendt aksjen til himmels, og det gis blaffen i at det straks kommer over én milliard nye aksjer på markedet.

Børs

(Finansavisen): Stig Myrseth har en tredel av en gevinst på nær 60 millioner, mens Runar Vatne, Per Øyvind Berge og Øystein Stray Spetalen alle ifølge Finansavisen skal ha tjent 30 millioner. Etter at investorene i høst kastet seg på kriseemisjonen i Seabird til 10 øre stykket har Seabird-kursen bykset opp i 50 øre. Nå handles foreløpig bare gamle aksjer som det bare finnes 57 millioner av. Straks kommer over én milliard nye emisjonsaksjer i børshandel. Da ligger det an til blodbad.«Gevinst» over 400 mill.Det var i oktober at Seabird gjorde kriseemisjonen på 100 millioner kroner. I forkant av emisjonen lå Seabird-kursen på 30 øre, og selskapet hadde en samlet børsverdi på bare 17 millioner kroner, skriver Finansavisen.Siden er det gjort en kapitalutvidelse på 100 millioner kroner til 10 øre stykket. Det skulle tilsi en verdi på drøyt 100 millioner kroner tilsvarende drøyt 10 øre per aksje.Børskursen på tett opptil 50 øre gir ifølge avisen i stedet en børsverdi på 530 millioner kroner, hvorav investorene som deltok i kriseemisjonen har tjent over 400 millioner.Reell kurs: 15 øreForeløpig kan ikke de 370 investorene som kjøpte i Seabirdemisjonen selge sine emisjonsaksjer over Oslo Børs. Dog finnes det et marked også for disse aksjene.Markedsaktører Finansavisen har vært i kontakt med rapporterer om at Seabirds emisjonsaksjer handles både hos ABG Sundal Collier og hos Pareto Securities. Her rapporteres det imidlertid om handler på nivåer rundt 15 øre.Samlet gevinst til fordeling er dog ikke over 400 millioner, men ifølge avisen i størrelsesorden 50 millioner til sammen – i gjennomsnitt 135.000 kroner per investor.

oslo børs
aksjemarkedet
seabird exploration
Nyheter
Børs