Analytiker fremhever to favoritter i tankmarkedet

Nok et meglerhus tror at et ordentlig oppsving i tankmarkedet først vil komme i 2019.

I en fersk sektoroppdatering advarer Pareto Securities om at de neste seks månedene vil bli knalltøffe for tankrederiene, men at det kan by på muligheter for investorene. Sterkere etterspørselsvekst vil føre til et mer balansert marked i andre halvår 2018, og selve vendepunktet ventes ifølge meglerhuset til fjerde kvartal.Pareto venter snittrater på 20.500 dollar pr dag i spotmarkedet for de store tanskipene på rundt 300.000 dødvekttonn - VLCCene - i 2018, samt 30.000 dollar pr dag i 2019.Meglerhuset Axia Capital Markets er ennå litt mer positive.Tankanalytiker Clinton Webb i Axia spår, ifølge Tradewinds, at VLCCene vil tjene 21.250 dollar pr dag i snitt i 2018, samt 33.000 dollar pr dag i 2019 etter fjorårets labre snittinntjening på 17.794 dollar pr dag. Når det gjelder hvilke aksjer man bør eie, har Webb - i likhet med Pareto - to kjøpsanbefalinger innen tanksektoren.I motsetning til Pareto, trekker han imidlertid frem Euronav som én av de to aksjene i sektoren man bør eie. Webb viser til selskapets skalafordeler etter fusjonen med Gener8 Maritime og at selskapet er velkapitalisert. Den andre aksjen er International Seaways som plukket opp seks VLCCer i forbindelse med fusjonen mellom Euronav og Gener8. Denne aksjen er også en Pareto-favoritt.Webb mener rederiets aksjer er feilprisede, blant annet gitt godt timede skipskjøp i 2017. DHT Holdings, Tsakos Energy Navigation og Scorpio Tankers får hold-anbefalinger, mens John Fredriksens Frontline - igjen - får en salgsanbefaling.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også