Bakkafrost refinansierer lån

Inngår avtale med hovedlångiveren Nordea.

Det færøyske oppdrettselskapet Bakkafrost melder torsdag at det har kommet til enighet med Nordea om refinansiering av eksisterende lån.De eksisterende lånefasilitetene, samt det utestående obligasjonslånet på 500 millioner kroner som forfaller i løpet av første kvartal 2018, refinansieres med en senior sikret kredittfasilitet på 200 millioner euro som har en løpetid på fem år.Bakkafrost opplyser at ddet er fornøyd med å redusere totale renteforpliktelser i forbindelse med refinansieringen og den økte finansielle fleksibiliteten som fasiliteten genererer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også