Tall fra amerikanske myndigheter viser torsdag at salget av nye boliger i USA falt 9,3 prosent i desember, til en sesongjustert årstakt på 625.000 enheter.Det var ifølge  ventet en årstakt på 679.000 solgte enheter.Ledende indikatorerSamtidig viser andre tall at de ledende indikatorene i USA steg 0,6 prosent fra november til desember.Konsensus lå ifølge Bloomberg på 0,5 prosent oppgang.Indeksen sammenfatter 11 økonomiske indikatorer. Disse anses å kunne forutsi den økonomiske utviklingen de neste seks månedene.