Direktør kjøper i Nordic Mining

Finansdirektør Lars K. Grøndahl i Nordic Mining har tegnet seg for aksjer i emisjon.

Finansdirektør Lars K. Grøndahl i Nordic Mining har tegnet seg for 50.000 nye aksjer i den pågående reparasjonsemisjonen. Det skjer gjennom selskapet Magil AS. Kursen er 3,20 kroner pr aksje.Grøndahl har mottatt 43.122 tegningsretter og vil motta 43.122 aksjer. Dessuten kan han bli tildelt inntil 6.878 aksjer basert på tegning for aksjene uten tegningsrett.Finansdirektøren er også tildelt 466.666 aksjeopsjoner i Nordic Mining, til kurs 4,08 kroner, samt opsjoner på kjøp av 100.000 aksjer til 8,16 kroner pr aksje.