DNB Markets: - Aksjemarkedet kan møte mer motvind

Økt risiko på grunn av høy verdsettelse og begrenset mulighet for positive overraskelser, mener meglerhuset. 

- For aksjeinvestorer vil 2017 bli husket som et år der aktivitetsveksten globalt overrasket positivt, mens inflasjonen skuffet. Og med frisk vekst i BNP, samtidig som kostnadene holdt seg nede, ble utsiktene for selskapenes inntjening løftet. Kombinert med et relativt nøytralt risikosentiment bidro det et gunstig bakteppe for aksjemarkedet.Det fremkommer i DNB Markets siste rapport; Økonomiske utsikter.2017 ble et kjempegodt år for investorene på Oslo Børs. Hovedindeksen steg med hele 19,1 prosent, og var den høyeste kursoppgangen på fire år. DNB Markets tviler på dette vil gjenta seg i 2018 på grunn av at optimismen omkring global vekst har økt.- Da blir det vanskeligere for selskapene å overraske positivt og det er mindre potensiale for at underliggende inntjeningsestimater blir oppjustert, heter det.Ser økt risikoInflasjonen ligger an til å bli en nøkkelfaktor for utviklingen i aksjemarkedene, ifølge meglerhuset. Dersom inflasjonen skyter fart vil markedets forventning om vedvarende lave renter bli rokket ved.- Vi forventer ikke en gjentakelse av den galopperende inflasjonen på slutten av 1960- og 1970-tallet. Likevel viser erfaringen at selv en moderat økning i inflasjonen kan gi motvind for et aksjemarked som har blitt vant med et «inflasjonsløst oppsving». I lys av vår forventning om at oppgangskonjunkturen fortsetter, tror vi det er for tidlig å være undervektet aksjer. Økt risiko på grunn av høy verdsettelse og begrenset mulighet for positive overraskelser, tilsier imidlertid en nøytral aksjemarkedsanbefaling