DNB Markets spår norsk økonomi

DNB Markets er ute med den ferske rapporten «Økonomiske utsikter».

«Norges Bank vil ikke heve renten på grunn av økende inflasjonspress, men snarere på tross av lav inflasjon», skriver DNB Markets i den ferske rapporten «Økonomiske utsikter».Økonomene anslår at den norske styringsrenten økes både i mars og september 2019, og ytterligere tre ganger i 2020 til en topp på 1,75 prosent.«Da vil tiårsrenten kunne ha tatt seg opp med 0,75 prosentpoeng til 2,75 prosent», heter det i rapporten.Ledighet nedDNB Markets venter noe videre nedgang i ledighetsraten fremover. Økonomene anslår at den registrerte ledighetsraten avtar fra 2,7 prosent i 2017 til 2,3 prosent i 2019 og 2020.«Det er et nivå nær, eller litt under, det vi anser som den naturlige ledighetsraten. I 2021 anslår vi at ledigheten stiger noe som følge av svakere aktivitetsvekst», heter det.Lønnsvekst oppLavere arbeidsledighet taler ifølge økonomene for en oppgang i lønnsveksten i årene som kommer, men de tror partene i arbeidslivet vil legge vekt på ikke å avvike mye fra viktige handelspartnere.«Vi anslår en topp i lønnsveksten på 3,2 prosent i 2020, 1,5 prosentpoeng under gjennomsnittet i tiåret før finanskrisen. Med et slikt bilde, og en videre styrking av kronen, forblir inflasjonen godt under målet», heter det i rapporten.DNB Markets anslår at den årlige kjerneinflasjonen vil ligge ganske flatt på 1,5 prosent de neste årene.