Oljeselskapet DNO opplyser i en børsmelding mandag at det har mottatt 53,71 millioner dollar fra De kurdiske regionale myndighetene i Irak for råoljeleveranser fra Tawke-feltet.Det tilsvarer med dagens kurs 422,3 millioner kroner. Betalingen deles pro-rata mellom DNO og Genel Energy, som deler Tawke-lisensen.DNO er operatør ved Tawke og eier 75 prosent av lisensen, som inkluderer Tawke og Peshkabir feltene. Samlet produksjon fra de to feltene har et snitt på 110.000 fat olje pr dag, skriver DNO.