Eidesvik Offshore fikk inn 120 mill.

Offshorerederiet må ta grep for å komme igjennom det utfordrende markedet. Nå har det fullført en rettet emisjon.

Offshorerederiet Eidesvik Offshore meldte i en børsmelding fredag at det hadde kommet til enighet med kreditorene om å redusere avdragene på sine sikrede lån, samt å legge til rette for en finansiering som skal ta rederiet gjennom 2020.For at den finansielle restruktureringen skal godkjennes betinges det at selskapet henter inn minst 120 millioner kroner i ny egenkapital, samt at selskapets aksjonærlån på 30 millioner kroner omgjøres til aksjer.Mandag kveld kom meldingen om at plasseringen av 24 millioner nye aksjer til 5 kroner stykket, tilsvarende et bruttoproveny på 120 millioner kroner, har vært vellykket. Allokeringen ble mandag vedtatt av rederiets styre. I den forbindelse innkalles til generalforsamling 29. januar. Videre har styret vedtatt å foreslå for generalforsamlingen å gjennomføre en reparasjonsemisjon på 6 millioner nye aksjer til 5 kroner stykket, rettet mot aksjonærer som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen.Hovedaksjonær Eidesvik Invest AS ble tildelt 15 millioner aksjer i den rettede emisjonen og 2 millioner aksjer i forbindelse med konverteringen av aksjonærlånet.Før reparasjonsemisjonen eier Eidesvik Invest dermed 37,18 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 66,22 prosent. Dersom reparasjonsemisjonen gjennomføres og den blir fulltegnet, vil eierandelen være 59,82 prosent.Les også: Eidesvik Offshore må restruktureres - trenger ny kapital


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker