Flere fløy Easyjet

Flere valgte Easyjet i desember 2017, sammenlignet med måneden før.

Børs

Easyjet hadde en passasjervekst på 5,5 prosent i desember 2017, sammenlignet med samme måned året før.Totalt fraktet selskapet 5.884.304 passasjerer i måneden, mot 5.579.878 passasjerer måneden før.Kabinfaktoren var 91,4 prosent, mot 89,9 prosent.På rullerende 12-måneders basis fraktet selskapet 81,6 millioner passasjerer, opp 9,6 prosent fra foregående 12-måneders periode. Hele meldingen

kabinfaktor
easyjet
Nyheter
Børs