Flere nøkkeltall fra eurosonen

Flere viktige nøkkeltall fra euroområdet er sluppet mandag.

Økonomisk tillitØkonomisk tillit («economic confidence») i eurosonen var 116,0 i desember, mot 114,6 foregående måned.Det var ventet en indeks på 114,8, ifølge Bloomberg-estimater.DetaljomsetningDetaljomsetningen i eurosonen var opp 1,5 prosent i november 2017 på månedsbasis og opp 2,8 prosent på årsbasis, ifølge tall fra Eurostat.Det var ventet en oppgang på 1,3 prosent på månedsbasis, og en oppgang på 2,4 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg-estimater.ForbrukertillitsindeksEndelig forbrukertillitsindeks i desember 2017 var 0,5.Dette var som ventet, likt den foreløpige indeksen, ifølge Bloomberg-estimater.