Full kreditorkrangel blant panthaverne i Norske Skog

I etterkant av Norske Skog-konkursen ligger det nå an til rettslige oppgjør mellom kreditorene i det gjenlevende datterselskapet Norske Skog AS på begge sider av Atlanteren. Foreløpig ikke i Norge, men derimot i USA.

Eivind Yggeseth

En gruppe obligasjonsinvestorer som til sammen eier 21 prosent av det pantesikrede lånet på nå 308 millioner euro (tilsvarende tre milliarder kroner) til Norske Skog AS, har nemlig nå gått til søksmål i New York.Gruppen som frontes av hedgefondet Foxhill Capital Partners har flere innsigelser til budprosessen som det amerikanske meglerhuset Evercore nå er i gang med, og hvor storbanken Citibank er den som opptrer på vegne av alle obligasjonsinvestorene i lånet som heter «SSN 22019». Det er disse obligasjonseierne som sammen nå eier Norske Skog AS. Det er det operative driftsselskapet i Norske Skog-konsernet som ikke er slått konkurs, men som driver videre.Foxhill og de andre som nå har gått til sak i New York hevder at investoren som har majoriteten av obligasjonslånet, hedgefondet Oceanwood som eier ca. 52 prosent av obligasjonslånet, og som nå også samarbeider med norske Aker om et felles bud på Norske Skog AS, ikke har samme interesser som de andre obligasjonseierne. Foxhill og deres medsaksøkere krever derfor at budprosessen må endres. De vil blant annet ha en prosess som overvåkes av en rett, trolig da av en amerikansk dommer.Foxhill hevdet i et åpent brev til andre obligasjonsinvestorer 20. desember i fjor også at de endelige budene skulle være inne alt i midten av januar i år, og at Oceanwood med dette prøvde å kuppe budprosessen. Administrerende direktør for nå Norske Skog AS, Lars Sperre, har imidlertid siden avvist dette overfor Wall Street Journal. Ifølge Sperre er det bare de første indikative budene som har frist i andre halvdel av januar, mens de endelige budene har frist i slutten av februar.Men nå kan altså hele budprosessen muligens bli utsatt, dersom saken som nå er reist for en domstol i USA tas opp til behandling.Fra meglerhuset Evercore får Kapital opplyst at interessen for å by på Norske Skog AS er høy. Budprosessen gjennomføres på det man i Evercore kaller «en standard M&A». Det blir altså ingen åpen auksjon, men isteden en prosess der de som byr ikke får vite hvem andre som byr, eller nøyaktig hva de byr. Men hvor budgiverne kun vil få indikasjoner om hvordan budene deres ligger an i konkurransen med de andre. Til slutt blir det forhandlinger med en potensiell kjøper.Men hva som nå faktisk skjer videre er med ett blitt ganske usikkert. I tillegg til at Foxhill hevder at Oceanwood har andre interesser enn de andre obligasjonseierne i lånet «SSN 2019» fordi de også skal by på Norske Skog AS sammen med Aker, så er det annet lån - et lån på 100 millioner euro med pant i varelagre og kundefordringer i Norske Skog AS sine datterselskaper, som er stridens kjerne i kreditorkrangelen som har oppstått nå. Oceanwood eier hele dette lånet.Kort og forenklet fortalt så mener Foxhill (& Friends) at dette lånet må behandles likt med obligasjonslånet de eier i. Mens Oceanwood, men støtte fra Citibank, mener dette lånet, som det ikke er erklært mislighold på, ikke har noe i budprosessen å gjøre.  I praksis handler striden om hvorvidt dette lånet vil få bedre prosentvis dekning. Det kan skje dersom budprosessen for Norske Skog ender med at det ikke blir full dekning til både det pantesikrede obligasjonslånet på 308 millioner euro (som har pant i aksjene i Norske Skog), det omstridte lånet på 100 millioner euro med pant i varelagre og kundefordringer, og et likviditetslån på 16 millioner euro.