Grove arbeidsmiljøbrudd hos Protector Forsikring

En ansatt i Protector Forsikring jobbet 103 timer i en uke og 96 timer en annen uke. Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i selskapet.

Eivind Yggeseth
Børs

– Dette er brudd milevis utover hva som er lov å jobbe. Når vi ser at arbeidstakere har ukentlig arbeidstid på mellom 96 og 103 timer, så er det mer enn dobbelt så mye, og ligger langt utenfor hva som er lov, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet til Dagens Næringsliv.I alt har tilsynet avdekket brudd på åtte lovbestemmelser i arbeidsmiljøloven, og forsikringsselskapet ble gitt tre pålegg om å ordne opp i bedriften.Arbeidstilsynet reagerer også på det som beskrives som en uvanlig fleksitidsavtale med bedriftens ansatte. I avtalen heter det at fleksitimer som overstiger 40 timer ved utgangen av måneden strykes.«Ved avtale om avspasering av overtidstimene forutsetter dette at den ansatte faktisk får anledning til å avspasere overtidstimene. Slik virksomheten praktiserer fleksiordningen med månedlig stryking av timer som overstiger 40 timer, fremstår det vanskelig å få avspasert fleksitid», skriver Arbeidstilsynet i sin rapport.Tilsynet reagerer også på at bedriften ikke betaler noe overtidstillegg til sine ansatte, noe som ifølge arbeidsmiljøloven er en minimumsrettighet for arbeidstakere.– Vi beklager at vi har satt oss selv i den situasjonen vi har gjort. Det synes vi er klønete håndtert fra vår side, innrømmer administrerende direktør Sverre Bjerkeli i Protector Forsikring. Han sier at de skal anstrenge seg mer i framtiden for å ikke komme i en lignende situasjon.Tilsynet ble utført i desember, og Protector har frist til 30. mars med å oppfylle påleggene om å rette opp i arbeidstid, innholdet i arbeidsavtalen og godtgjørelse for overtid.(©NTB)

protector forsikring
Nyheter
Børs
Arbeidsliv