Island Offshore-duo klarert for Statoil

Statoil har fått klarsignal fra Petroleumstilsynet til å bruke Island Offshore-skipene Island Wellserver og Island Frontier til brønnintervensjonsaktiviteter på Sigyn-feltet og Johan Sverdrup-feltet.Fra før har Statoil fått samtykke til å bruke fartøyene på felt i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, og nå er det altså utvidet til å gjelde ytterligere to felt. Samtykket er også utvidet til å gjelde injektivitetstesting som er en ny arbeidsoperasjon for de to Island Offshore-skipene.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også